Hakkımızda
Projes 2003 yılında KOBİ’ büyüme, yeniden yapılanması ve gelişme süreçlerinde mali yönden destek sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası hibe programları hakkında iş geliştirme ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.
 
Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 1.000 ‘den fazla projenin başvuru sürecini yürüterek ve hizmet verdiği firmalar tarafından çok sayıda hibenin kazanılmasında etkin rol almıştır. Uzun yıllardır devam eden başarımızın temeli, birlikte çalıştığımız firmaları stratejik ortağımız olarak görmemiz, gerçek ihtiyaçlarını, potansiyellerini ve risklerini anlamamız ve buna uygun, özgün çözümler geliştirmemizdir.
 
Hibe ve destek programları konusunda danışmanlık sürecinde edindiğimiz deneyimle, bizi farklı kılan çalışma prensibimizle kendi başarımızı hizmet sunduğumuz firmanın başarısı ile denk tutarak, iş ortaklarımız ile şekilsel değil kader ortaklığı üzerinden ilişki kurarak, onların büyüme ve gelişme süreçlerinde karşılaştıkları önemli sorunlara çözüm üretebilmek ve tam bir Çözüm Ortağı olabilmek için hizmet alanımızı ihtiyaçlar doğrultusunda genişletmek üzere Bireysel ve Kurumsal İş Ortaklıklarımızı hayata geçirdik.
 
Bugün hizmet verdiğimiz firmaların proje ve iş geliştirme süreçlerini yürütüyor ve kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarının halka arz süreçlerinde danışman olarak hizmet veriyoruz.
 
KOBİ’lerin varolma ve büyüme süreçlerinde Küçük ölçekten Orta ölçeğe, Orta ölçekten Büyük ölçeğe geçebilmelerinin sağlanması için fırsatların değerlendirilmesinden daha önemli olan sürüdürülebilirlik olduğunun bilincindeyiz.
İş yaşamının sadece fırsatlardan oluşmadığını, başarının risklerin doğru analiz edilmesi ile elde edilebileceği ve ancak riskleri doğru yönetebilen şirketlerin kalıcı olabileceği aşikardır.
Sunduğumuz Risk Yönetimi Danışmanlığı ve Eğitimi hizmetleri ile Yönetim alanındaki önemli bir eksikliğe çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.
 
Tüm bunların yanında sadece masa başında iş yaparak değil uzun yıllar sizinle birlikte çalışarak edindiğimiz Saha Tecrübemiz ışığında günlük sorunların çözümü içinde alternatif çözümler sunabiliyoruz.
 
Çözüm Ortağınız olarak her zaman yanınızdayız.