Kaynak Temini
Sermaye Piyasası Aracı İhracı Danışmanlığı (Pay/Borçlanma Aracı)
 
Şirketler yatırım projelerini finanse edebilmek ve büyüme hedeflerine ulaşabilmek için yüksek miktarda kaynağa ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde bu kaynak ihtiyacının çoğu zaman borçlanarak sağlanması şirketleri finansal açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak sermaye şeklinde kaynak sağlamak için şirket paylarının halka arz edilmesi yolu ile veya borç şeklinde kaynak sağlanması için şirket tahvili ihracı yolu ile sağlanabilir. 
 
PROJES şirket paylarının halka arzı veya borçlanma aracı ihracı sürecinde
  • Şirketin mevcut durumunun uygun olup olmadığı, hangi yöntem ve koşullar ile temin edilecek kaynağın şirketin ve ortakların menfaatine olacağı,
  • Başarılı bir kaynak temin süreci için yerine getirilmesi gereken hususların belirlenmesi,
  • Kaynak temin sürecinin bir proje olarak ele alınarak şirketiniz ile birlikte yürütülmesi,  süreçte yer alacak kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması ve bilgilenme ve karar aşamasından kaynağın elde edilmesine kadar tüm süreçte ihtiyaç duyabileceğiniz danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, konularında faaliyet gösterir.

 
Borsa İstanbul Özel Pazar
 
Özel Pazar. Borsa İstanbul Çatısı altında kurulmuş, halka açılmadan pay alımı-satımı amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren, web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanağı sağlar.
Özel Pazar başvurularınızda danışman firma olarak aracılık hizmeti sağlayarak, dokümantasyon hazırlıkları ve süreçleri sizinle beraber yürütürüz.