Borç Yeniden Yapılandırılması

BORÇ YENİDEN YAPILANDIRMASI VE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
 

Borç yeniden yapılandırması genel olarak finansal açıdan zorluk çeken şirketler için öngörülen bir gereksinim olarak algılansa da, aslında finansal güçlüğü olmasa dahi bir çok işletmenin mali yapısı değişen piyasa şartlarına uygun biçimde yönetilmemektedir.

Bu nedenle de şirketlerin bir çoğunda çok yüksek oranlarda fırsat maliyetleri oluştuğu gibi, kredi ve alacakların hukuki yapısı nedeniyle de işletmeler faiz riski, kredi riski, itibar riski, vade riski gibi bir çok risklerle karşılaşmaktadırlar.

İşletmelerimizin alacak/borç yapıları açısından da düzenli olarak incelenmeleri ve gerektiği durumlarda konuyla ilgili aksiyon almaları ve şirket yönetiminin yeni borçlanma araçlarının kullanılması, halka arz, borçlanma aracı ihracı gibi konuları da kapsayacak biçimde bilgilendirilmesi hayati önem taşıyabilmektedir.

Borç yeniden yapılandırması ve alternatif finansman yöntemleri danışmanlığı, işletmenizin kredi yapısının şirketimiz tarafından hem risk hem de maliyet açısından periyodik olarak incelenerek, tarafınıza yeni kredi ve alternatif finansman yöntemleri ile yeni alternatifler sunulmasıdır.